فایل های دسته بندی جفرافیا - برنامه ریزی - صفحه 1

طرح پژوهشی - بررسي وضعيت جمع آوري و دفع زباله هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه سازی

اجتماعات انساني از ديرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبيعي موجود بر روی كره زمين، قسمت‌هاي غيرقابل مصرف و زايد آن را دفع مي‌نمودند.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل