فایل های دسته بندی سیاست - صفحه 1

تحقیق در مورد بیوتروریسم

بیوتروریسم، عبارتست از سوء استفاده از عوامل میکروبی یا فرآورده‌های آنها یا به عبارت جامع‌تر؛ استفاده از عوامل بیولوژیک، به منظور ارعاب یا هلاکت انسانها و نابودی دام‌ها یا گیاهان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل